Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pamatfunkcija ir atlīdzināt zaudējumus, ko apdrošinājuma ņēmējs ir nodarījis trešajai personai neparedzētu darbību rezultātā. Tā var būt kļūda, kas pieļauta darba pienākumu izpildīšanas procesā, sadzīves darbība utt.

Minētais apdrošināšanas veids ir īpaši aktuāls uzņēmumiem un speciālistiem, kas apkalpo klientus: grāmatvežu firmas, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, autoservisi, viesnīcas, kā arī juristi, advokāti, revidenti, arhitekti, celtnieki, medicīniskie darbinieki u.c.

Zaudējumu atlīdzināšanas veidi:

  • zaudējumi, kas ir radušies personai saistībā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos;
  • zaudējumi, kas ir radušies fiziskās vai juridiskās personas īpašumam.

Pastāv dažādi civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas veidi:

  • vispārējā civiltiesiskā atbildība;
  • civiltiesiskā atbildība par produktu vai pakalpojumu;
  • namīpašnieka/iznomātāja civiltiesiskā atbildība;
  • transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība;
  • civiltiesiskās atbildības īpašie veidi.

Ja uzņēmuma darbības rezultātā trešajai personai nodarīti materiālie zaudējumi, uzņēmums var ciest nopietnus materiālus zaudējumus, kas saistīti ar kompensāciju izmaksām, tiesas izdevumiem, iesaistīto speciālistu darba apmaksu u.c. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana paredz, ka tādā gadījumā visus zaudējumus segs apdrošināšanas kompānija.

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

*  transportlīdzekļu apdrošināšana

*  īpašuma apdrošināšana

*  finansu risku apdrošināšana

*  celtniecības risku apdrošināšana

*  kravu pārvadājumu apdrošināšana

*  personu apdrošināšana

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Mūsu kontakti

Sīkdatnes

Personu apdrošināšana

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

Portāla lietošanas noteikumi

Par mums

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA