Klientu sūdzību izskatīšanas procedūra

Ikvienai personai ir tiesības ārpustiesas ceļā iesniegt sūdzību Sabiedrībai gan rakstveidā, sūtot vēstuli uz e-pastu: attollo@attollo.lv, vai pa pastu: uz Tomsona iela 30-116, Rīga, LV-1013, vai arī mutiski Sabiedrības atbildīgajai personai, tālr.67311992. Sūdzību izskatīšana ir bezmaksas. Sabiedrība izskata sūdzību saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 46.panta noteikumiem un sniedz pamatotu rakstveida atbildi 20 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

PDF – Attollo sūdzību izskatīšanas procedūra

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Mūsu kontakti

Sīkdatnes

Personu apdrošināšana

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

Portāla lietošanas noteikumi

Par mums

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA