Sauszemes transporta apdrošināšana (KASKO) ietver sevī plašu risku spektru. Atšķirībā no OCTA, KASKO apdrošināšana nav obligāta, tomēr šodien bankas un kompānijas, kas sniedz autolīzinga pakalpojumus, pieprasa KASKO apdrošināšanu obligātā kārtā. Tā kalpo par garantiju, ka automašīnas zādzības vai iznīcināšanas gadījumā apdrošināšanas kompānija kompensēs zaudējumus. KASKO apdrošināšana ir pieejama dažādiem transportlīdzekļiem: ne vien vieglajām automašīnām, bet arī kravas automašīnām, autobusiem, traktoru tehnikai u.c.

Izmantojot KASKO, var apdrošināt šādus riskus:

  • automašīnas bojājumi vai pilnīga iznīcināšana ceļa satiksmes negadījuma rezultātā;
  • bojājumi, kas gūti, novietojot mašīnu stāvvietā;
  • trešo personu nodarīti bojājumi;
  • automašīnas zādzība;
  • ielaušanās automašīnā, nozogot standarta vai papildu iekārtas;
  • lukturu, moldingu un citu dizaina elementu vai ārējo iekārtu zādzība, kā arī bojājumi, kas nodarīti tās rezultātā;
  • stiklu bojājumi;
  • automašīnas bojājumi vai tās pilnīga iznīcināšana ugunsgrēka rezultātā;
  • dabas stihijas rezultātā gūti bojājumi;
  • bojājumi, ko nodarījuši dzīvnieki.

KASKO apdrošināšanā papildus var būt iekļauta autovadītāja un pasažieru apdrošināšana nelaimes gadījumiem.

Standarta piedāvājumos apdrošināšanas polises darbības teritorija ir Eiropa, tomēr nepieciešamības gadījumā polises darbība var tikt ierobežota ar Baltijas valstīm, kā arī NVS valstīm. Apdrošināšanas polises darbības termiņš ir viens gads. Mūsu ilgstošā darba pieredze dod mums iespēju operatīvi risināt jautājumus, kas ir saistīti ar KASKO apdrošināšanas atlīdzību izmaksu.

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

*  transportlīdzekļu apdrošināšana

*  īpašuma apdrošināšana

*  finansu risku apdrošināšana

*  celtniecības risku apdrošināšana

*  kravu pārvadājumu apdrošināšana

*  personu apdrošināšana

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Mūsu kontakti

Sīkdatnes

Personu apdrošināšana

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

Portāla lietošanas noteikumi

Par mums

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA