Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, katram automašīnas īpašniekam (gan juridiskajai, gan fiziskai personai) ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību pret iespējamiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros var tikt iesaistīta viņa automašīna. Tāpēc nepieciešams iegādāties OCTA polisi, lai apdrošinātu savu atbildību. Ja Jūsu vainas dēļ notiks ceļu satiksmes negadījums, zaudējumus, kurus jūs nodarījāt cietušajai pusei, kompensēs apdrošināšanas kompānija. Tomēr ir jāatceras, ka savi zaudējumi šajā gadījumā Jums būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Iegādājoties polisi, Jūs varat izvēlēties tās darbības termiņu: 1, 3, 6, 9 vai 12 mēneši. Standarta OCTA polise darbojas visās ES valstīs, kā arī Norvēģijā, Šveicē, Lihtenšteinā, Īslandē, Andorā un Horvātijā.

No 2019. gada 1. janvāra, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai LTAB (ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda) sedz zaudējumus, nepārsniedzot noteikto apdrošinātāja atbildības limitu:

  • par personai nodarītajiem zaudējumiem līdz 5 210 000 eiro (neatkarīgi no cietušo skaita);
  • par mantai nodarītajiem zaudējumiem līdz 1 050 000 eiro (neatkarīgi no trešo personu skaita).

Viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē OCTA polises vērtību, ir bonus-malus sistēma. Jo mazāk avāriju būs izraisījis autovadītājs, jo lētāk viņam izmaksās apdrošināšana. Un otrādi – ja Jūs esat izraisījis vairākus ceļu satiksmes negadījumus, apdrošināšanas polises cena būtiski pieaugs. Tomēr katrai apdrošināšanas kompānijai ir sava cenu politika attiecībā uz OCTA apdrošināšanu: polises vērtība vienam un tam pašam autovadītājam var ievērojami atšķirties. Lai nepārmaksātu un netērētu savu laiku, meklējot optimālāko risinājumu, aicinām Jūs vērsties pie mums. Operatīvi sameklēsim vislētāko un Jums izdevīgāko variantu.

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

*  transportlīdzekļu apdrošināšana

*  īpašuma apdrošināšana

*  finansu risku apdrošināšana

*  celtniecības risku apdrošināšana

*  kravu pārvadājumu apdrošināšana

*  personu apdrošināšana

Citi veidi

Mūsu kontakti

Par mums

Titullapa

Izdevīgāka OCTA

KASKO

Izdevīgi ar Attollo

Par apdrošināšanu

Transportlīdzekļu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana

Finanšu risku apdrošināšana

Celtniecības risku apdrošināšana

Citi veidi

Privātuma politika

Sūdzību izskatīšanas procedūra

Mūsu kontakti

Sīkdatnes

Personu apdrošināšana

Apdrošināšanas produktu informācijas dokumenti

Portāla lietošanas noteikumi

Par mums

Drosa apdrosinasanas polise ipolise.lv OCTA